Horecabeleid

Ben je ondernemer? Net als bewoner, houd je rekening met je omgeving en je buren. Je zorgt ervoor dat het voor iedereen prettig wonen en verblijven is. Als gemeente stellen wij regels en kaders maar geven de integere ondernemer ook graag veel vertrouwen. Dit levert bijzondere horeca-initiatieven op die Venray nog aantrekkelijker maken. De balans tussen een aantrekkelijk Ć©n veilig Venray is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Ruimte voor initiatieven en vertrouwen gaan gepaard met grote verantwoordelijkheden. Als een ondernemer deze verantwoordelijkheid niet aan blijkt te kunnen, dan treffen we maatregelen.

Het horecabeleid staat niet op zichzelf. Het is een kader dat samen met andere gemeentelijke kaders en visies moet zorgen voor het behoud en de verdere ontwikkeling van Venray als aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te werken en te verblijven. Op basis van de visie en aan de hand van onderstaande uitgangspunten realiseert Venray de ambities van ruimte voor ontwikkeling en waarborgen van kwaliteit:

  • Venray bloeit!
  • de wijk is het uitgangspunt bij het bepalen van de mogelijkheden en onmogelijkheden
  • bewoners en ondernemers hebben inspraak en nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid
  • ruimte voor innovatie en experimenten ter bevordering van het ondernemerschap en woon- en leefgenot
  • heldere regels en een eenvoudig vergunningstelsel
  • uitgaan van vertrouwen en sturen op naleving
  • wanneer regels en afspraken worden geschonden, treffen we maatregelen

 


"VENRAY IS GASTVRIJ,
GEZELLIG EN KNUS!"